Wspólnota Barka

Wspólnota Barka w Chudobczycach prowadzona jest od 1989 roku, jest to miejsce, w którym można znaleźć bezpieczną przystać w kryzysie bezdomności, uzależnienia i problemów zadłużeniowych. Wspólnota jest samowystarczalna, każdy kto zamieszkuje we wspólnocie angażuje się  w jej budowę oraz pracę. Wspólnota prowadzi gospodarstwo ekologiczne, ogród, hoduje zwierzęta (owce, świnie), a także pracuje dla dobra społecznego. Całą wspólnotę prowadzą liderzy – zostają nimi Ci, którzy podnieśli się z trudnych życiowych kryzysów, a teraz na podstawie swoich życiowych doświadczeń poprzez przykład pomagają innym w rozwoju moralnym, społecznym duchowym i zawodowym w oparciu o idee pomocy wzajemnej i samopomocy. Liderzy prowadzą domy wspólnotowe, żyją w trzeźwości i pracują w programach zagranicznych, które Barka prowadzi w Anglii, Irlandii, Holandii, Belgii, Niemczech i na Islandii, zakładają spółdzielnie socjalne, prowadzą Centra Integracji Społecznej.

Dobre Historie - Wspólnota - drogą do nowego życia

Dobre Historie – Wspólnota – drogą do nowego życia