Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej

Celem projektu są działania mające na celu udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, a także im najbliższym. Pierwszym zadaniem jest udzielenie schronienia w ośrodku pomocy postpenitencjarnej w Chudobczycach. Osoby zwalniane z zakładów karnych oraz aresztów śledczych z okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, poprzez stałą współpracę specjalisty zatrudnionego przez nasz ośrodek pomocy postpenitencjarnej będą kierowane do naszej placówki. Zatrudnieni specjaliści: osoba pierwszego kontaktu, specjalista ds kontaktu i działań informacyjnych na rzecz osadzonych oraz opuszczających jednostki penitencjarne, psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. readaptacji osadzonych na terenie ZK Wronki. Nasz ośrodek współpracuje z 13stoma jednostkami w okręgu Poznańskim, tj.

Zakład Karny w Gębarzewie

Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej

Zakład Karny w Krzywańcu

Oddział Zewnętrzny w Lubsku

Oddział Zewnętrzny w Wałowicach

Zakład Karny w Potulicach

Zakład Karny we Wronkach

Areszt Śledczy W Szamotułach

Zakład Karny w Głogowie

Zakład Karny w Rawiczu

Areszt Śledczy w Zielonej Górze

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu

Areszt Śledczy w Poznaniu

Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryk Haryk z działem penitencjarnym spotkał się z Panią Michaliną Sroka Pełnomocnikiem Stowarzyszenia Integracyjna Wspólnota Barka w Chudobczycach

Spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty BARKA w Zakładzie Karnym w Potulicach