CIS Zgierzynka

01.06.2014 rok zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej w Zgierzynce, gmina Lwówek, powiat nowotomyski – Centrum prowadzone jest przez nasze stowarzyszenie.

Centrum działa w dawnym budynku przedszkola gminnego, dla uczestników skierowanych przez MGOPS Lwówek oraz PUP Nowy Tomyśl. Uczestnicy biorą udział w warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, pod okiem instruktora warsztatów: ogrodniczego, gospodarczego oraz krawieckiego. Centrum utrzymuje się z własnych, wypracowanych środków, które następnie są reinwestowane w działalność bieżącą Centrum, a także w szkolenia i podnoszenie kompetencji osób bezrobotnych.