Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej

Celem projektu są działania mające na celu udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, a także im najbliższym. Pierwszym zadaniem jest udzielenie schronienia w ośrodku pomocy postpenitencjarnej w Chudobczycach. Osoby zwalniane z zakładów karnych oraz aresztów śledczych z okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, poprzez stałą współpracę specjalisty zatrudnionego przez nasz ośrodek pomocy postpenitencjarnej będą kierowane do naszej placówki. Zatrudnieni specjaliści: osoba pierwszego kontaktu, specjalista ds kontaktu i działań informacyjnych na rzecz osadzonych oraz opuszczających jednostki penitencjarne, psycholog, doradca zawodowy, specjalista ds. readaptacji osadzonych na terenie ZK Wronki.

Nasz ośrodek współpracuje z 13stoma jednostkami w okręgu Poznańskim, tj.

 • Zakład Karny w Gębarzewie
 • Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach
 • Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej
 • Zakład Karny w Krzywańcu
 • Oddział Zewnętrzny w Lubsku
 • Oddział Zewnętrzny w Wałowicach
 • Zakład Karny w Potulicach
 • Zakład Karny we Wronkach
 • Areszt Śledczy W Szamotułach
 • Zakład Karny w Głogowie
 • Zakład Karny w Rawiczu
 • Areszt Śledczy w Zielonej Górze
 • Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
 • Areszt Śledczy w Poznaniu
 • Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryk Haryk z działem penitencjarnym spotkał się z Panią Michaliną Sroka Pełnomocnikiem Stowarzyszenia Integracyjna Wspólnota Barka w Chudobczycach

Spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty BARKA w Zakładzie Karnym w Potulicach